Slovak Matchmaking Fair Nitra 2019
AlfaCAD s.r.o.

AlfaCAD s.r.o.

Slovakia, Bratislava
Mr. Branislav Markovič, manager
Mr. Gabriel Frank, sales reprezentative

About Us

AlfaCAD s.r.o. was created to help partners produce with profit. This means - Helping to simplify and automate production processes, streamline production, increase work safety as well as increase the technological level of production facilities. We are a young company with a professionals team and rich experience. We have gained over 20 years of experience for the benefit of our partners. We can offer for our business partners: - Design and manufacture of AlfaPROFILE aluminum modular system - production of standard conveyors - belt, roller, modular, magnetic, chain ... - design and manufacture of the AlfaTUBE tubular modular system, implementation of the 5S and AlfaORG Slimming Principles - Design and delivery of certified safety and security barriers and AlfaSAVE zones - supply of a complete assortment of technical plastics AlfaPLAST and their products - CNC machining and production of plastic and aluminum products according to individual requirements - automation of production Spoločnosť AlfaCAD s.r.o. vznikla za účelom „Pomáhať partnerom produkovať s profitom“. To znamená- Pomáhať zjednodušiť a automatizovať výrobné procesy, zefektívniť výrobu, zvýšiť bezpečnosť práce ako aj zvýšiť technologickú úroveň výrobných zariadení. Sme mladá spoločnosť s tímom profesionálov a bohatými skúsenosťami. Vyše 20 rokov skúseností sme nadobudli zúročujeme v prospech našich partnerov. Našim obchodím partnerom poskytujeme: - návrh a výrobu výrobkov z hliníkového stavebnicového systému AlfaPROFILE - výrobu štandardných dopravníkov – pásových, valčekových , modulárnych , magnetických, reťazových ... - návrh a výrobu aplikácii z trubkového stavebnicového systému AlfaTUBE , implementácia 5S a zásad zoštíhľovania výroby AlfaORG - naprojektovanie a dodanie certifikovaných ochranných a bezpečnostných bariér a zón AlfaSAVE - dodanie kompletného sortimentu technických plastov AlfaPLAST a výrobkov z nich - CNC obrábanie a výroba plastových a hliníkových výrobkov podľa individuálnych požiadaviek - automatizácia výroby

Areas of Activity

  • automotive
Organisation
AlfaCAD s.r.o.

Country
Slovakia
Bratislava

Type
Company

Size
1-20

Website
http://www.alfacad.sk

Additional info about company
link


Participating in
22.5.2019 B2B negotiations
22.5.2019 Panel discussions
22.5.2019 Raut

Cooperation Profiles

úsporu finančných prostriedkov na výrobu,úsporu času,rast efektivity a produktivity Vašej práce,úspora nákladov na údržbu a opravu,dodanie požadovaných produktov a služieb v dohodnutých termínoch,splníme čo sľúbime

Requested

cooperation in R&D distributor investor merchandise other partner tenders

Offered

available production capacities distributor merchandise other partner subcontracting offers supplier

Participants

Mr. Branislav Markovič manager

Mr. Gabriel Frank sales reprezentative