Slovak Matchmaking Fair Nitra 2019
Asociácia priemyselných zväzov

Asociácia priemyselných zväzov

Slovakia, Bratislava
Mr. Andrej Lasz, Secretary General

About Us

SK: Asociácia priemyselných zväzov zlúčila silné priemyselné zväzy na Slovensku do jedného ešte silnejšieho celku. Spoločne reprezentujeme viac ako 400 firiem. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Ako nepolitická vyššia zamestnávateľská organizácia ovplyvňujeme hospodársku a sociálnu politiku štátu. Pri odbornom dialógu a aktívnej spolupráci s partnermi kladieme dôraz na spoločné záujmy priemyslu a jeho konkurencieschopnosť. Sme v priamom kontakte s vládou, vstupujeme do riadneho legislatívneho konania a prinášame vlastné návrhy na potrebné zmeny zákonov. EN: Association of Industrial Unions´ a higher employer organization, which represents the biggest employers from automotive, engineering, electrical, metallurgical and mining industry in social dialog conducted in Economic and Social Council of Slovak republic.

Areas of Activity

  • other
Organisation
Asociácia priemyselných zväzov

Country
Slovakia
Bratislava

Type
Other

Size
1-20

Website
http://asociaciapz.eu

Additional info about company
link
link


Participating in
22.5.2019 B2B negotiations
22.5.2019 Panel discussions
22.5.2019 Raut

Cooperation Profiles

We are looking for partners from all industrial fields.

Requested

partner

Offered

other

Participants

Mr. Andrej Lasz Secretary General