Slovak Matchmaking Fair Nitra 2019
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Slovakia, Nitra
Mr. Ondrej Vaňo, sales manager

About Us

Charakteristika podniku V súčasnosti nesie výstavisko názov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí. Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi, s existujúcimi, a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedecko-technickú spoluprácu, organizovaním veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií SR v zahraničí. Výstavná činnosť je hlavne o vytváraní komunikačných príležitostí pre odbornú a laickú verejnosť, o poskytovaní priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské podujatia. . Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších. COMPANY PROFILE Agrokomplex at a glance The current name of our exhibition center is agrokomplex NATIONAL EXHIBITION CENTER, State Enterprise – it is one of the most important trade fair and exhibition centers in Slovakia with more than 40 years of experience with traditional, innovative, but mainly unique events. The mission of our enterprise in the field of exhibitions is to promote communication between the companies and entrepreneurs and their existing and potential customers at the national and international level. Furthermore, it is to foster the international trade and economic, scientific and technological cooperation by organizing trade fairs and exhibitions in its own premises and national expositions of the Slovak Republic abroad. The exhibition activities are focusing on creating the communication opportunities for professional and general public by providing space for entertainment, cultural and social events. Our exhibition center has a long-lasting reputation in international business circles. It is member of the Central European Fair Alliance (CEFA), European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers (Eumabois) and others.

Areas of Activity

  • other
Organisation
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p.

Country
Slovakia
Nitra

Type
Company

Size
101-250

Website
http://www.agrokomplex.sk

Additional info about company
link
link
link


Participating in
22.5.2019 B2B negotiations
22.5.2019 Panel discussions

Cooperation Profiles

Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi, s existujúcimi, a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. The mission of our enterprise in the field of exhibitions is to promote communication between the companies and entrepreneurs and their existing and potential customers at the national and international level.

Requested

other partner

Offered

other

Participants

Mr. Ondrej Vaňo sales manager